REGULAMIN SKLEPU

 

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu sklep.blackhorse.org.pl jest: Black Horse Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 3/5.

NIP 727-27-60-444, Regon 100881598, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwany dalej „Sklepem”.

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – zwana dalej “Klientem”. Zgodnie z obowiązującym prawem „Klientem” jest osoba, która ukończyła 18 lat.

Sklep prowadzi sprzedaż kosmetyków i dodatków paszowych dla koni oraz gadżetów reklamowych Black Horse, za pośrednictwem sieci internetowej. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu wybranego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia.

W celu dokonania zakupów w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do sieci internetowej, przeglądarkę internetową oraz aktywne konto e- mail.

Wszystkie występujące w serwisie nazwy firm i znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością tychże firm.

Informacje podane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceną wiążąca dla Klienta i Sklepu jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia i potwierdzona przez Sklep. Cena wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które naliczane są zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

 

II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.sklep.blackhorse.org.pl

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, rozpatrywane są następnego dnia roboczego, zaś zamówienia złożone w sobotę lub niedzielę rozpatrywane są w poniedziałek. Realizacja zamówień następuje po ich opłaceniu, w ciągu 48 godzin od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Jako termin realizacji zamówienia uznawany jest termin nadania paczki u kuriera przez Black Horse Sp. z o.o.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Do akcji promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Czas promocji podlega ograniczeniu. Warunki uczestnictwa w promocji określają odrębne dokumenty.

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wypełnieniem i przesłaniem poprawnie wypełnionego formularza zamówienia znajdującego się na stronie.

Poprawnie wypełniony formularz zawiera dane Klienta oraz informacje dotyczące zamówienia: rodzaj produktu, jego pojemność oraz liczba egzemplarzy.

W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu lub anulowania zamówienia, jeśli w całości jest niedostępne.

 

III. Wysyłka i płatność

Chcąc zapewnić Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, Sklep zleca dostawy paczek firmie kurierskiej DPD. Koszt przesyłki naliczany jest zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej i zależy od wartości zamówienia.

Istnieje możliwość wysłania zamówienia przesyłką pobraniową. Koszt przesyłki za pobraniem jest wyższy niż koszt przesyłki po dokonaniu przedpłaty za zamówienie.

Bezpłatna przesyłka przysługuje Klientom, których zamówienia przekroczyły wartość 200 PLN ( w przypadku zamówień, które nie obejmują czapraka dla konia, ochraniaczy na grzywę lub produktów na zamówienie) lub 350 PLN (w przypadku zamówień, które obejmują czaprak dla konia, ochraniacze na grzywę lub produkty na zamówienie).

W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dani złożenia zamówienia, towar wraca do magazynu a zamówienie jest anulowane.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy kurierskiej. W przypadku wykrycia uszkodzenia Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia wady w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od odbioru przesyłki.

Sklep sklep.blackhorse.org.pl oferuje Klientom następujące formy płatności:

- przelew na konto: 82 1140 2017 0000 4202 1284 6048

- przesyłka za pobraniem

Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia.

 

IV. Reklamacje, zwroty, wymiana

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar musi być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, bez jakichkolwiek śladów użycia.

Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz potwierdzenie zakupu.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem (fakturą VAT), dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na poniższy adres:

Black Horse Sp. z o. o., ul Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź

Koszty przesyłki zwracanego, wymienianego lub reklamowanego towaru pokrywa Klient. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie zostaną przyjęte, chyba, że nastąpiły inne ustalenia.

W przypadku reklamacji d o przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis uszkodzenia, wady lub innej usterki. Termin rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych.

Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep lub towaru wymienianego w ramach reklamacji pokrywa Black Horse Sp. z o. o.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

VI. Pozostałe ustalenia

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). W myśl Ustawy Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Black Horse Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

Black Horse Sp. z o. o. zastrzega, że zamieszczone na stronie internetowej sklep.blackhorse.org.pl opisy produktów publikowane są zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem bok@blackhorse.org.pl.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Realizacja Travi Design: sklepy internetowe